part of siekmann econosto

Wybierz:

pl przedział en
Mowta Mowta Mowta Mowta Mowta

CMO

CMO jest producentem  projektującą i wytwarzajacą armaturę w wykonaniu standardowym oraz armaturę specjalną. 

Szeroki zakres produkcji pozwala na spełnienie wymagań szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych (wliczając w to także regulację każdego typu medium):

  • ZAPORY
  • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
  • PRZEPOMPOWNIE
  • ELEKTOWNIE WODNE
  • INSTALACJE ODSALANIA WODY MORSKIEJ
  • ZAKŁADY PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
  • CEMENTOWNIE
  • KOPALNIE I ŚCIEKI KOPALNIANE
  • GAZ & ROPA NAFTOWA
Zakres produkcji:

- zasuwy nożowe
- zawory zwrotne
- zawory 3-drogowe / 4-drogowe
- zawory motylkowe
- zastawki
- przepustnice
- specjalne przepustnice żaluzjowe
- zasuw klinowe wysokociśnieniowe

 Profil producenta
Strona główna | O nas | Program sprzedaży | Referencje | Kontakt